Štruktúrovaný akustický plast-stredová čiara, vodiaca čiara